j9九游会登陆--首页直达

网站建立---十种最无效的推行手腕
  • 智网科技
  • ###
  • 分类: 行业洞察
  • 阅读量: 125

1、SEM(搜刮引擎营销)
2、CPS(按贩卖提成)
3、导航(购物频道)
4、EDM(邮件群发)
5、微博营销
6、口碑(外包水军)
7、优惠券营销(购物论坛)
8、购物搜刮导航(掩盖前10%购物搜刮网站)
9、BD互助(和一切垂直网站互助,发优惠券)
10、网上银行互助(EDM或发卡)